GẠO TẤM HỮU CƠ ORGAGO

TAM

60,000 đ

Chứng nhận hữu cơ bởi chứng chỉ Control Union.
Trộn giữa gạo trắng Phú Quý, gạo trắng Ngọc An, gạo trắng Jasmine và gạo trắng Japonica Nhật Bản
Xuất xứ: Việt Nam